Aktualizacja I.2011rr

Wysokość składek w Narodowym Funduszu Zdrowia

Składki i opłaty w NFZ

 

Aktualna składka na ubezpieczenie zdrowotne

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w II kwartale 2012 r. wynosi miesięcznie nie mniej, niż 329,77 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2012 r. wyniosło 3664,16 zł. .

 

Wysokość składki w poprzednich miesiącach

 

Dnia 18.01.2012r Główny Urząd Statystyczny podał że wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 roku wynosi 254,55 zł. Oznacza to że średnie miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2011 roku wynosiło 3771,08 zł.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, które korzystają z ulgi będą płacić składkę miesięczną na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) wynoszącą 11,03 zł. Pozostali przedsiębiorcy za ubezpieczenie dobrowolne zapłacą 51,83 zł.

W III kwartale 2011 r. przeciętne miesięczne wynagrodzneie wyniosło wyniosło 3593,42 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w październiku, listopadzie i grudniu wynosi miesięcznie nie mniej niż 323,41 zł.

Prezes GUS w dniu 18.VII.2011r podał że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w II kwartale 2011r. włącznie z wypłatami z zysku wyniosło 3573,27 zł. Tak więc w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi nie mniej niż 321,59 zł.

Prezes GUS ogłosił 18.IV.2011r iż wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku, w I kwartale 2011 roku wyniosła 3478,91 zł.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2010 roku wyniosła 3605,74 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2011 roku wynosi 243,39 zł.
Składka obliczana jest ona w oparciu o fakt, że składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców wynosi 9 proc. od 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale zeszłego roku w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Opłata dodatkowa.
Narodowy Fundusz Zdrowia uzależnia objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osoby, które nie były ubezpieczone: